Regulamin sesji

 1. Poufność: Wszystkie informacje przekazywane podczas sesji terapeutycznych są ściśle poufne. Nie ujawniam żadnych informacji bez zgody klienta chyba że wymaga tego prawo.

Każda ze stron jest odpowiedzialna za dane, które znajdują się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub innych portalach, na których umieszczane są materiały po sesji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz zapewnienia poufności, terapeutka nie przechowuje na dysku komputera żadnych rejestrów pacjentów umożliwiających przypisanie imienia i nazwiska do nicku w ramach systemów teleinformatycznych

2. Zachowanie pełne szacunku: Oczekujemy, że wszyscy klienci będą traktować swojego terapeutę i innych klientów z szacunkiem i życzliwością. Wszelkie obraźliwe lub lekceważące zachowania nie będą tolerowane.

3. Obecność: Prosimy o punktualne przybycie na umówione spotkanie. Umówioną wcześniej konsultację lub sesję klient może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 2 dni przed ustalonym terminem. Klient ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.

4. Płatność: Płatność jest wymagana przed wykonaniem usługi. Akceptuję przelew na konto, płatność Blikiem, Revolut lub Paypal. Prośba o wysłanie potwierdzenia przelewu przed sesją (nie jest to wymagane przy płatności za pomocą BLIK). Dane płatności: PayPal ( izabelatrojan108@gmail.com ) lub Revolut (  50291000060000000002461921 LT57 3250 0240 6487 9199  REVOLT21  http://revolut.me/izabel4cx  ), Blik  +48780461113.

5. Ograniczenia terapii: Podczas gdy terapia może być potężnym narzędziem do rozwoju osobistego i uzdrowienia, nie jest ona substytutem porady medycznej lub prawnej. Jeśli potrzebują Państwo porady medycznej lub prawnej, proszę zwrócić się do odpowiedniego specjalisty. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w psychoterapii tylko za zgodą opiekuna prawnego. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się psychoterapeuta i pacjent, nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez pacjenta i terapeutkę.

6. Czas trwania terapii: Długość terapii będzie się różnić w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb i celów. Będziemy pracować z Tobą, aby stworzyć plan leczenia, który spełni Twoje potrzeby. Sesja trwa 50 min i czasem jest przedłużana do 60 minut.

Przestrzegając tych zasad, możemy stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla sesji terapeutycznych.